Wednesday, January 05, 2005

Mindre klassresor i USA

JÄMLIKHET Den sociala rörligheten i USA har minskat, enligt senaste numret av The Economist. Allt färre gör klassresor, och sambandet mellan den lön en pappa har, och den hans son får, är större än i t.ex. Kanada och Sverige.

The Economist framhåller utbildningen som nyckeln till ett liberalt samhälle där människor kan lyckas oavsett bakgrund. Och där tycks inte USA lyckas helt väl.
The education system is increasingly stratified by social class, and poor children have a double disadvantage. They attend schools with fewer resources than those of their richer contemporaries (school finances are largely determined by local property taxes). And they have to deal with the legacy of what Michael Barone, a conservative commentator, has labelled “soft America”. Soft America is allergic to introducing accountability and measurement in education, particularly if it takes the form of merit pay for successful teachers or rewards for outstanding pupils. Dumbed-down schools are particularly harmful to poor children, who are unlikely to be able to compensate for them at home.
Att ge de mest utsatta chansen att komma upp sig handlar alltså mycket om en fungerande skola för alla, och att uppmuntra bra prestationer. Låter folkpartistiskt.

No comments: