Wednesday, January 05, 2005

Få förbund, men goda

FACKFÖRENINGAR Fackförbunden kan bli färre i framtiden, skriver DN idag. Bland annat handlar det om ett sammangående IF-Metall, en sammanslagning som kan få efterverkningar i de svenska valrörelserna.

Som jag skrivit om tidigare, vinner tjänstemannafacken mark på bekostnad av traditionella LO-fack. Med tanke på att TCO i förra valet pragmatiskt kunde ta tillvara sina medlemmars intressen och samarbeta med den borgerliga vänstern om familjepolitiken, kan denna förskjutning innebära ett litet steg mot mer rättvisa fackförbund, och mindre skeva valrörelser.

Uppdatering: DI hade en tidig artikel om det.

No comments: