Sunday, February 20, 2005

Idrotten först

SPEL Strax efter att jag publicerat en text om spelmarknaden, hittar jag en syrlig artikel ur R & D, där Bosse Ringholm räknar där upp tre huvudargument för spelmonopolen. Han berättar också att ett ministerråd bett kommissionen att göra om en studie av spelmarknaden. Vilket ministerråd som gjort beställningen är ganska talande. Det handlar inte om näringsministrar med ansvar för konkurrensfrågor, eller folkhälsoministrar som ska tänka på beroendeaspekten.
- Vi var 20 idrottsministrar som var eniga om att ansvaret bör vara nationellt som beställde studien, sade Bosse Ringholm.

No comments: