Tuesday, April 19, 2005

+270% matmoms?

LOBBYING Momsen kan sänkas till 22%, kunde man läsa förra veckan.
- Det vore en riktig knytnäve i magen på länets största och mest framgångsrika bransch, säger länsturistchefen Håkan Hising.

Vid första anblicken kan det förslag om sänkt moms som läckt ut från momsutredningen låta som en populär reform. Men som länsturistchefen i Jämtland visar ovan, kan det möta starkt motstånd. Anledningen? Differentierade momssatser.

Det tog tre år för Förläggareföreningen och PR-byrån Springtime att få bokmomsen sänkt till 6%. När det nu är genomfört, lär det inte bli lätt att ändra. Detsamma gäller andra, ännu starkare intressen. En gemensam momssats innebär nämligen ganska stora förändringar. En sammanfattning:
  • Matmomsen (stödd av LRF, Dagens Handel och Handelsanställdas förbund) +80%
  • Turismmomsen (stödd av Svensk Turism) +270%
  • Bokmomsen (Förläggareföreningen, Författarförbundet) +270%
  • Tidningsmomsen (TU, SJF) +270%

    Hade vänt på siffrorna förut. Därav rubriken

Och så vidare. Varje kvällstidning kan räkna ut hur momshöjningen slår (använd Konsumentverkets Budgetkalkylator för att räkna ut hur mycket dyrare maten blir för genomsnittsfamiljen i din läsekrets), och varje intressegrupp kommer bygga allianser mot förslaget. Resultatet blir en enorm tröghet.

Kanske är det bra i vissa fall. När jag läser om teatrarnas situation ser jag att en momshöjning nog kan vara väldigt tuff för kultursektorn. Men i stort gör trögheten att man missar förändringar som leder bort från dagens särbehandling av olika slags varor och tjänster (varför 12% moms på hämtmat och 25% på restaurangmat?).

Jag misstänker faktiskt att det är svårare att införa en enhetlig moms än att införa platt inkomstskatt. Momsutredningen kommer nog lägga fram något annat av sina tre alternativ.
Se även:

Statskontoret - RemissvarSOU 2002:74
Federley - Spännande i CUF

No comments: