Tuesday, April 19, 2005

Datorspel bra för barn (FHI)

DATORSPEL Idag presenterade statliga Folkhälsoinstitutet en forskningsöversikt om datorspel som lär förvåna vissa:
"Genomgången ger starkt stöd för att datorspelande ger positiva effekter på spatiala förmågor och på reaktionstid. De spatiala förmågorna betraktas traditionellt som en av de viktigaste delarna i vår intelligens. Studierna ger begränsat stöd för att spelande leder till val av aggressiva leksaker men det är oklart hur detta bäst tolkas eftersom studierna inte ger något stöd för samband mellan spelande och aggressiva känslor, tankar eller beteenden trots att dessa utfall är väl studerade. De två longitudinella studierna av datorspelandets effekter på övervikt ger inte stöd för ett sådant samband."
Undrar vad Fair Play har att säga om saken.

Se även:

bronenosets - 129 storspelare blev 40 000
Copyriot - Fair Play och moralpaniken (del I)
Rasmus Fleischer - Fair Play och moralpaniken (Eudoxa rapportserie nr 6)

1 comment:

Federley said...

Men nog blor man fundersam när det sitter en statlig myndighet och ägnar sig åt detta. Lägg ner folkhälsoinstitutet.