Thursday, April 21, 2005

The Sun stödjer Blair

Röd rök stiger ur The Suns skorsten - tidningen stödjer Labour
VAL05 Så steg den röda röken upp ur skorstenen som monterats på huset där The Suns chefer samlats för att besluta vem tidningen ska stödja i valet 2005.

Inte riktigt så viktigt som påvevalet. Bara nästan.

The Sun är kanske inte den mest journalistiskt framstående eller djuplodande tidningen. Men den anses ha ett väldigt stort inflytande med sin högst partiska rapportering. Labours valstrateger medger att tidningens stöd i valet 1997 spelade en viktig roll i New Labours framgångar.

De konservativa ligger redan en bit efter Labour i opinionsundersökningarna. Och nu har Murdochs The Sun alltså återigen ställt sig på Blairs sida. Det kan inte vara roligt att vara Tory.

[nyhet via Guardian Election2005 blog]

No comments: