Tuesday, May 31, 2005

Kvalitativ argumentation gone bad

BELÄGG Ur SvD:s intervju med den omstridda professor Eva Lundgren, känd för hittills ostyrkta teorier om satanistiska ritualmord:
Som forskare måste du väl ändå utgå från fakta?
- I känsliga ämnen kommer vi inte långt med fakta. [...]
För att citera professor Leif Lewin (som är statsvetare, inte - som Expressen hävdar - sociolog):
– Hennes påståenden om ritualmord är sanslösa. Vi är mycket bekymrade. De krav som gäller inom vetenskapen är b e l ä g g. Jag har inte sett några belägg för ritualmord.


[Expressenartikeln via Erik Svansbo]

No comments: