Thursday, June 02, 2005

...the half a nee

DEMOKRATI Sänd mina rötter regn hyllar The knights of nee, de holländare som röstade nee till det konstitutionella fördraget. Om det ser ut som i Frankrike, kanske en Eric the Half a Bee-travesti passar bättre:

Half a nee, philosophically,
must ipso facto half not be
But half a nee has got to be,
vis a vis its entity
- D’you see?

But can a nee be said to be
Or not to be an entire nee,
When half the nee is not a nee
Due to some ancient injury
- Singing! …
Hur tolkar man "half a nee"?

I Frankrike angavs missnöje med den ekonomiska och sociala situationen i landet som viktigaste skäl till en nej-röst (enligt en snabb översättning av IPSOS undersökning). Utan att förringa det motstånd som finns mot fördraget i sig, kan man fråga om det var rätt fråga som väljarna svarade på. Och om det - trots folkbildande effekter - fördjupar demokratin att lyfta en sådan fråga från den representativa demokratin.

No comments: