Wednesday, May 18, 2005

RKU borde inte hurra över GRN-fällningen

GRN Granskningsnämnden har fällt public service-radions granskning av RKU för att den ska ha antytt att statliga demokratibidrag går till Nordkorea. Däremot stödjer den radions övriga avslöjanden om RKU och Ungdomsstyrelsen.

RKU-ordföranden är ändå nöjd, och säger i ett pressmeddelande:
"Klarar man inte att skilja sin egen politiska agenda från saklighetskravet blir resultatet ett politiskt kampanjreportage mot en demokratisk organisation i syfte att smutskasta organisationen. Det är bra att det nu är klarlagt att detta var en djupt osaklig och osmaklig typ av högerjournalistik."
Men GRN säger faktiskt att programmet var opartiskt, och att Kaliber har sakligt rätt i att RKU stödjer diktatur.

Läser man nämndens beslut, fälls Kaliber enbart i frågan om demokratipengar gått till Nordkorea (en ledamot, Rädda Barnens ordförande, ville fria programmet även på den punkten). Man kritiserar också att programmet kopplade ihop stöd för terrorattentat med ett specifikt terrorattentat, men anser inte att det var osakligt. I övrigt?
"Nämnden anser inte att de övriga förhållanden som tagits upp i [RKU-ordföranden] Pär Johanssons anmälan innebär att programmet strider mot kravet på saklig-het."
Redaktionen får därmed stöd för uppgifterna om att RKU förespråkar proletariatets diktatur, ursäktar självmordsattentat och säljer skrifter som bortförklarar Stalinterrorn. I princip bekräftar GRN min granskning av RKUs lögner i anmälan. Frågan är vad RKU hurrar för.

No comments: