Friday, November 19, 2004

RKU ljuger i GRN-anmälan

Framsida för Proletären 47/04DEMOKRATIBIDRAG Nu anmäler RKU public service-radions Kaliber till Granskningsnämnden, efter Kalibers reportage om RKU:s demokratiska trovärdighet, och det lämpliga i att Ungdomsstyrelsen delat ut bidrag till dem. Deras anmälan består av allt från vantolkningar till rena lögner.

De anklagelser mot Kaliber som RKU finner tillräckligt styrkta för att kunna använda i en anmälan, handlar i stort sett om att Kalibers reporter Magnus Sandelin gett en felaktig bild av förbundet på följande punkter:
  • Proletariatets diktatur
  • Brigadresorna - pengar till Nordkorea
  • Avsaknad av kritik mot totalitära stater
  • Kampanj där sovjetiska massmord förnekas eller förringas
En snabb genomgång av programmet, Kalibers hemsida och intervjun, visar att samtliga dessa anklagelser är felaktiga. I vissa fall rentav lögnaktiga.

Citaten ur anmälan kommer i kronologisk ordning, och alla klipp i anmälan markeras.

Proletariatets diktatur

     [...]
Det första vi vill anmäla är det sätt på vilket Pär Johanssons kommentarer lösryckts och klippts till oigenkännlighet. Till exempel frågade Sandelin under intervjun hur lång tid som det socialistiska samhället kan vara. I reportaget säger han dock ”På frågan om hur länge denna diktatur kan vara svarar Pär Johansson” och klipper sedan in Johanssons svar på frågan om socialismen.
Detta är faktafel. Sandelin ställer en direkt fråga om proletariatets diktatur, vilket man kan höra i den oklippta intervjun (som finns tillgänglig på Kalibers hemsida). Ur intervjun (gråmarkerade delar klipps bort, svarta används i programmet som sänds):
Sandelin: Hur länge kommer den här diktaturen att vara?
Johansson: Det är likadant där asså... Socialismens övergång till kommunism är jättelång tid, asså då människor lär sig leva solidariskt med varandra, lär sig att arbeta kollektivt. Såna, kan man säga, indivudalistiska idéer kommer ju naturligtvis finnas kvar, det är det som vi tutas i varje dag nu - att man ska satsa på sig själv och så. Och det kommer ju djupt rotat hos människor, så det kommer ju ta en, en lång tid å, vad ska man säga, arbeta bort sådana kulturella rester av kapitalismen. Så att det... Det finns ju inget bra svar, men lång tid, kan man säga.

(starttid i intervjun är 13:54)Pengar till Nordkorea

Det andra som ligger till grund för vår anmälan är påståendet, vilket är själva ”huvudnyheten” i hela reportaget, att de pengar som RKU mottagit som bidrag från Ungdomsstyrelsen gått till resor till Nordkorea, och vidare att pengar gått raka vägen till Nordkorea och andra ”diktaturer”. Detta görs främst genom rubrikerna på reportaget (se ovan samt bilagor) samt genom påståendet att ”med hjälp av skattepengar” åker RKU:are till diktaturstater. Det finns flera aspekter i detta påstående som kräver rättelse från Sandelins, Kalibers och Sveriges radios sida och fällande dom från granskningsnämnden. Det är sant att elva RKU-medlemmar år 2000 besökte Nordkorea, efter inbjudan från landets socialistiska ungdomsförbund. Däremot är det lögn att detta skulle ha finansierats med skattepengar, från Ungdomsstyrelsen eller någon annan stans ifrån.
På denna punkt kan det se olika ut i påannonser och i program. Pengar går inte direkt från Ungdomsstyrelsen till Nordkorea, men är väl möjliggörande. Sandelin är tydligare, och understryker i programmet:
Statliga ungdomsstyrelsen känner mycket väl till att Revolutionär Kommunistisk Ungdom planerade en resa till Nordkorea. I papper som skickades till ungdomsstyrelsen inför resan skrev RKU att resan skulle [citatröst] 'stärka både de personer som åker, och förbundet som helhet'. Biljetterna betalade deltagarna själva. Men Ungdomsstyrelsen beviljade det året 125 000 kr till RKU att använda till den [betoning] reguljära verksamheten.
Att det hela strider mot villkoren för Ungdomsstyrelsens bidrag att ge pengar åt föreningar vars verksamhet är antidemokratiska, pengar som dessutom kan driva organisationen och göra resor som RKU:s möjliga, väljer RKU att bortse ifrån i sin anmälan.Avsaknad av kritik mot totalitära diktaturer

Flera gånger påstås att RKU aldrig framfört någon kritik mot de länder som besöks under brigadresorna. [...]
På frågan om de framfört någon kritik vid sina besök (i bl.a. Nordkorea och på Kuba) börjar han svara innan han ger sig in på en diskussion om det riktiga i att flerpartisystem inte tillämpas på Kuba.
Sandelin: De här länderna, de kritiseras ju av människorättsorganisationer för bristande demokrati, och oliktänkande förföljs och så vidare. Har ni framfört någon kritik när ni har varit på besök där, eller när ni har haft kontakt med de här länderna?
Johansson: Nej, ingen, alltså... sen får man ju alltså... [här kommer Johansson in på en diskussion om varför Kuba inte bör kritiseras för att de inte har flerpartisystem]

(starttid i intervjun: 17:48)Terrordåd mot civila och andra

Det tredje som ligger till grund för vår anmälan är återigen det sätt som Pär Johansson genom klipp i de intervjusvar han gett Sandelin framställs på ett motsatt vis jämfört med det han faktiskt sagt. I samband med en del i reportaget som tar upp den palestinska motståndskampen och Hamas väljer Sandelin att klippa bort den del av Johanssons intervjusvar där han tydligt poängterar RKU:s principiella motstånd mot civila offer och mål. Därför framstår det i reportaget som om Johansson ser självmordsbomber i allmänhet, och mer specifikt den attack som Hamas låg bakom den femte februari 2003 i Haifa då femton israeler dödades, som en legitim del i den palestinska motståndskampen. [...]

Men faktum är att de ser det som ett legitimt medel, även om han tycker att det är synd (och kanske inte så praktiskt) att civila dödas. Vid direkta frågor tar han inte avstånd från något medel i kampen.
[diskussion om kamp mot ockupation]
Sandelin: Nej, men tar ni avstånd från självmordsbombningar i Israel?
Johansson: Asså, jag tycker inte att vi kan sitta här å.. ha ås... egentligen om vilka metoder den palestinska kampen mot ockupationen har. Ehh... Vi anser att de har rätt och att, ehh, bekämpa ockupationen
S: ...med alla medel som står till buds, har ni uttryckt det
J: Ja, precis, och det är ju egentligen varje ockuperat lands rätt enligt folkrätten. Och det är så vi har valt att uttrycka det. Och därför[?] inte gå in exakt i vilka medel som de använder. De är ockuperade, de har rätt att bekämpa ockupationen med alla till buds stående medel. Det är en folkrätt

(starttid 26:07 in i intervjun)

Att målen helgar medlen är också (föga förvånande) en genomgående tanke i hela diskussionen om terrorism. På frågan om det är ok att attackera FN-personal och Röda Korset-personal i Irak, är svaret (nihilistiskt nog): Det är ju återigen, det kan man ju diskutera hur det gagnar befrielsekampen. (33:06 in i intervjun).RKU och förnekande av sovjetiska massmord

[...] RKU kan inte ha åsikter om allt vad vårt moderpartiets medlemmar tycker. Det ska poängtera att RKU förnekar inte massavrättningar i Sovjetunionen, därför för programmet fram en ren lögn.
I denna sovjetdebatt ska det påpekas, som Kaliber också gör (se även hemsidan), att RKU i kampanjen "Överheten ljuger" faktiskt har marknadsfört och sålt Mario Souzas revisionistiska skrift om Sovjet. Souza intervjuas själv i Kaliber, och säger att de som påstår att det förekommit massmord i Sovjet är de verkliga historierevisionisterna.


En enkel faktakoll visar alltså att GRN-anmälan är uppbyggd kring direkta lögner och vantolkningar. Intervjun visar också tydligt på att RKU inte ljuger när de kallar sig Revolutionär Kommunistisk Ungdom, utan verkar ligga fascinerande nära Manifestet.

Efter att Kaliber uppmärksammat Ungdomsstyrelsen på problemet, kommer styrelsen avskaffa stödet till RKU. Det är klokt. Ideologiska ställningstaganden till dessa bidrag är självklart svåra, men här finns en överväldigande bevisning för att RKU inte är lämpliga för bidrag som ska stödja ungas demokratiska fostran. Lite synd är det att det ska krävas ett radioprogram för att man ska inse det.

4 comments:

Dennis said...

Utmärkt inlägg.

Daniel, subjektiv.se said...

Tack som fan för den här strålande redogörelsen! Det här är bloggande när det är som bäst :)

Olof Johansson said...

Då är det ju jättebra att dessa "lögnaktiga" anklagelser gick till ett fällande beslut i granskningsnämnden.

AndersML said...

Det var onekligen en ganska märklig fällning. Det GRN tog ställning till var om Ungdomsttyrelsens pengar gått direkt till Nordkorearesan eller ej. I stort bekräftar de vad programmet (och jag) sade.

Läs gärna beslutet och min text om det, och kommentera gärna om du ser några större felaktigheter eller misstag från min sida.