Monday, May 16, 2005

Udda rökförbud och sjukförsäkring

RISKSPRIDNING PJ Just Nu har läst Aftonbladet, och beskriver rökförbuden som dykt upp på arbetsplatser i USA som moralism. Jag tror snarare att rökningen är en enkel sak att angripa för de arbetsgivare som vill sänka försäkringspremierna. Läser man USA Today (som, till skillnad från AB, nämner att "livsstilsdiskriminering" är förbjuden i stora delar av USA), blir den bilden tydligare. Tidningen berättar att arbetsgivare av ekonomiska skäl "tar ansvar" för de anställdas hälsa - sorterar bland dem och genomför hälsofrämjande åtgärder (på gott och ont) - eftersom kostnaderna annars kan bli för höga:
Employers say it's about creating a healthy workforce. But it's also a bottom-line issue: Tobacco causes more than 440,000 deaths annually and results in more than $75 billion in direct medical costs a year, according to the Centers for Disease Control and Prevention.
           [...]
And legal experts fear companies will try to control other aspects of employees' off-duty lifestyle, a trend that is already happening. Some companies are firing, suspending or charging higher insurance premiums to workers who are overweight, have high cholesterol or participate in risky activities.
Kanske inte den mest betydelsefulla nyheten. Men lite tänkvärd för oss i landet där sjuka sorteras ut när det blir dyrare för arbetsgivarna att ha sjukskrivna anställda. Och väl värt att minnas till nästa diskussion om riskspridning i olika försäkringsmodeller.

No comments: