Saturday, June 11, 2005

centerpartiet.se 1996-2005

WEB Idag tillkännagjordes Centerpartiets nya stilrena hemsida. Med hjälp av Wayback machine kan man konstatera att de kommit en bra bit sedan 1996 års gula <frame>-lekande (uppdatering: som vid närmare inspektion visade sig var en stor tabell). En tidslinje i bilder förtydligar det hela:
centerpartiet.se anno 2005
2005
centerpartiet.se anno 2004-2000
2005-2000
centerpartiet.se anno 2000-1998
2000-1998
centerpartiet.se anno 1998-1996
1997
centerpartiet.se anno 1996
1996

Men man ska nog inte dra några större paralleller mellan en ev. "maudernisering" och utvecklingen av den grafiska profilen och hemsidan. Centern är trots allt inte de enda som utvecklat sina hemsidor.

sap.se anno 1996
1996
sap.se anno 2005
2005
Se även:

Lisa Falk - Ny grafisk profil
researcher - Centern uppdaterar logotypen

No comments: