Tuesday, June 21, 2005

Systembolaget och den genetiska motboken

ALKOHOL I en ny rapport föreslår Eudoxa en ny alkoholpolitik. Tyvärr är rapporten lätt självmotsägande, och förslaget skjuter bredvid målet. I senaste numret av Liberala ungdomsförbundets debattidning skriver jag om "Totalkonsumtionsteorins förfall och den genetiska motboken", och argumenterar för varför man, i brist på bättre alternativ, bör acceptera ett monopol. Artikeln finns på sida 9 i Ignis 3/05 [PDF].

No comments: