Thursday, August 04, 2005

Lyssna på rörelsen

SSU Wanja Lundby-Wedin underströk i sitt kongresstal att SSU också är LO:s ungdomsförbund, och talade för den stora gemenskapen dem emellan. Det var ingen överraskning. Men medlemmarna är inte så så entusiastiska.

Trots att varje LO-medlem måste bidra till socialdemokratin är det bara två av fem LO-medlemmar som vill bevara status quo eller utöka samarbetet. Och utvecklingen går - enligt LO:s undersökningar [PDF] - åt ett minskat, inte ökat, stöd för samarbetet.

Det ska medges att det främst handlar om att fler och fler blir osäkra i sin svar. Men även för den som tycker att det kan vara ett fackförbunds uppgift att hjälpa regeringspartiet till seger med bidrag på hundratals miljoner kronor (se ip 2004/05:243), borde den stora tveksamheten vara en väckarklocka. Rent pragmatiskt är det ett problem för LO i en tid när färre unga väljer att gå med i facket. Och framförallt är sammansmältningen orättvis mot medlemmarna, oavsett om de är moderater eller vänsterpartister.

Medan de unga socialdemokraterna applåderar samarbetet på Konsert & Kongress är varannan ung man, och tre av fem unga kvinnor i LO osäkra på samarbetet. Att de ska tvingas stödja socialdemokratin lär inte stärka bilden av folklig förankring hos LO-ledningen. För att låna ett gammalt citat: Lyssna på rörelsen.
Se även:

Carl B Hamilton - LO:s bidrag till socialdemokraterna [PDF]
Krönika i VK - "Dags att nyansera den svarta bild LO ger av vad facket betyder?"
Forsell & Tamsons - LO står kvar [PDF]
Lotta Gröning - Åter till LO
Ekström - LO i oblyg kampanj... (inget avslöjande, men ganska talande)
Olle Sahlström - I TCO kan man tygla sitt begär (krönika i TCO-tidningen)
Vänstersossen (f d FK-medlemmen) och f d LO-ombudsmannen Olle Sahlströms hemsida
Kristina Bergström - Det behövs ett borgerligt fackligt nätverk (krönika i TCO-tidningen)

No comments: