Thursday, August 04, 2005

Få friskare med arbetstidsförkortning

ARBETSTID Läste hos Lotta Gröning att SSU har gått ut med (v)-kravet på 6 timmars arbetsdag, och kom att tänka på en forskningsöversikt från Arbetslivsinstitutet (ALI). Skulle en arbetstidsförkortning överlag leda till bättre hälsa och kraftigt minskande sjukvårdskostnader, som vissa antyder? I vart fall ALI är tveksamma:
"I stort finns inte någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättras utifrån de arbetstidsförkortningsförsök som gjorts hitintills."
ALI-forskarna verkar vilja bortförklara detta (och komma från ekonomiska avvägningar), och efterlyser mer forskning på området.

Men vad de skrivit om forskningen hittills är ändå slående. I stort finns inte någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättrats. När man tänker på att en arbetstidsförkortning kan förvärra de utmaningar välfärden ställs inför i framtiden är det något att hålla i minnet.
Se även:

Konjunkturinstitutet: Samhällsekonomiska effekter av en allmän arbetstidsförkortning (bilaga till SOU 2002:58)

No comments: