Wednesday, September 28, 2005

Recept på en partikongress

MEDIA Darren Murphy, en f d rådgivare åt Tony Blair, publicerade häromdagen ett antal läsvärda råd inför Labour-kongressen. De är ganska allmängiltiga, och en del passar in väl på Reinfeldts moderater.

Bland annat diskuterar Murphy vilken roll vänsteroppositionen (den som idag vann en omröstning om rätt till sympatistrejk) har att spela på en New Labour-kongress:
The predictable opposition of the trade unions to public service reform actually helps. Their opposition means that there will be some real rows and genuine controversy at this conference about something which matters to the public: their local school and hospital.
          [---]
it can help to get the message across to the public that here is a party leadership fighting hard to make improvements to services they care about and we care about too.
Påminner inte så lite om hur nedröstade Muf-motioner vid M-stämman sätter fokus på "de nya moderaterna".

Murphy tar också upp en "dödssynd" för den medieinriktade rikspolitikern:
The cardinal sin for cabinet ministers at conferences is to forget that the audience is not in the hall but at home, reading or watching the coverage in bite-size pieces.
Kanske inte så överraskande råd. Men man skulle kunna tänka sig att det ligger en frestelse i att tillmötesgå de som klagat på medialiseringen och de som kallat partiledningen "control freaks".

Men de är å andra sidan ganska få. Och det verkar dessutom råda en (under omständigheterna) god stämning, framför allt kring finansministern och tronföljaren Brown. Som en nyvald Labourparlamentariker uttryckte det vid Guardian Conference Blog:
Gordon made love to us. To be honest, he could have read out the telephone directory and got away with it...

No comments: