Wednesday, December 14, 2005

Vad är väl en bal på slottet?

Till nobelfirandet publicerade DN texter där utländska mediers korrespondenter beskrev nobelprisets betydelse för länderna. Hittade kinesiska regimens nyhetsbyrås text på nätet. Efter att ha berättat om nobelprisets betydelse (och Kinas framsteg), skriver Wang Kaimei:
Samtidigt reses idag i Kina fler och fler kritiska röster till nobelpriset. Varför ska kineserna bry sig om nobelpriset? Argumenten handlar då främst om att priset utses av en liten krets människor i ett litet land (lika stort som en medelstor stad i Kina) långt bort från Mittens Rike. Vad vet och förstår de om den kinesiska kulturen och traditionen? Det är endast under de senaste åren som västvärlden ökat sina kontakter med Kina och ovissheten och missförstånden är fortfarande många. Kineserna är inte heller sena att påpeka att nobelpriset nästintill blivit ett amerikansk pris med tydliga västerländska värderingar som bas. Kina med sin rika 3000-åriga historia behöver inte detta unga västerländska pris...

Det kan ju vara alldeles tråkigt och dötrist, och...

Kritiken mot de västerländska värderingar som tydligen är basen för t ex fysikpriset, för f ö tankarna till professor Per Bauhns text om universalism i förra Axess. Inte riktigt samma tema, men klart läsvärt.

No comments: