Thursday, December 08, 2005

SI

För övrigt är det klart att "Sveriges Ingenjörer" bildas. Ingenjörsförbundet har tagit det sista formella steget mot samgående med CF. De kommer i framtiden bilda en enad SI-enhet.

(Förlåt.)

3 comments:

Tor said...

HÖHÖ

Dennis said...

Oförlåtligt, du förvisas till Göteborg. Eller Götheborg.

Per Hagwall said...

Dennis har rätt, det blir två månader på Marstrands fästning för det där, med fångvaktare uniformerade i smoking och gymnastikskor...