Wednesday, April 26, 2006

Sveriges största miljörörelse


Aldrig förr har bromerade flamskyddsmedel varit så spännande. I helgen var det farligt avfall-dag på återvinningsstationer landet över, vilket annonserats med lila partyannonser och skrikiga radiospottar. Avsändare var "Sveriges största miljörörelse", eller som de formulerar det på Tekniska verkens hemsida:
Vi är 9000 personer som samarbetar med hushåll och företag. Tillsammans är vi Sveriges Största Miljörörelse.
Om man vill avromantisera det hela (även om man gärna först får stanna upp och fundera på varför dessa 9000 anställda inte ska kallas för en funktionell miljörörelse), kan man gå till den mer formella benämningen. För rörelsen kallas även Svenska Renhållningsverksföreningen, och består av "nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag." och "representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.".

Det är en ganska intressant nydefinition av rörelse.

1 comment:

Magnus Persson said...

Jag tycker nog de kan få kalla sig "rörelse", jag är inte kinkig. Däremot är jag mycket mer skeptisk till deras definition av "största".

Svenska Naturskyddsföreningens hemsida skriver nämligen:

Svenska Naturskyddsföreningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation och har idag cirka 168 000 medlemmar. Vi sätter press på politiker, jagar miljöbovar, påverkar lagstiftning, informerar - bland annat via egna tidskrifter, böcker och pressmaterial - och arrangerar seminarier, debatter och konferenser.

Att SNF är en miljörörelse torde det inte råda minsta tvivel om...