Friday, May 05, 2006

Same procedure as last election?

Det är inte bara den titeln och slutsatsen som är märklig med arbetsplatsaffischen Borgarna vill sänka din lön. Uppgifterna om vart de olika delarna av arbetsgivaravgifterna går stämmer inte alls i år, valåret 2006. Däremot är de nästan på decimalen rätt för valåret 2002.

Till exempel kan man läsa att den allmänna löneavgiften är på 2.7%. Det var den för fyra år sedan [PDF]. I år är den enligt Skatteverket 4.4%. En enkel uträkning - som man egentligen kanske borde låta bli - visar att det är ungefär 60% högre (samtidigt som andelen som ska betala arbetsskador har överskattas med dryga 100%). Men den typen av procentuella jämförelser säger inget om orsaker, och kan lätt uppfattas som otydliga och ohederliga.

Något som däremot är intressant. är hur stor andel av arbetsgivaravgiften som alla borde kunna enas om är skatt. Även om man skulle köpa LO-argumentet - att det handlar om inbetalade försäkringsavgifter, och att alla avgiftssänkningar skulle göra att försäkringarna följdaktligen sänktes - finns det en del av arbetsgivaravgiften som inte ens i teorin motsvaras av en förmån. Den allmänna löneavgiften är på 4.4%. Det innebär att ungefär 13.6% av arbetsgivaravgiften är skatt. Inte avgift.

Låt då vara att systemet inte finansierar sig självt, och att - för att citera Försäkringskassan - "[d]en finansiella kopplingen mellan influtna avgifter och de förmåner de ska finansiera är förhållandevis svag". Man kan diskutera vad för avgifter som borde kallas skatter, och vad för skatter som betalar det som kunde avgiftsfinansieras. Men det kan lämnas till en annan gång.

Fördelningen ser ut så här:


UPPDATERING: Uppgifterna förekommer även i LO:s valbroschyr. Eventuellt kan siffrorna dock komma att ändras på nätet, enligt förbundets valchef. Se inlägg ovan.

Se även:

Libertarian in room 101 - 1+1=257?
Ståhlberg - Socialförsäkringarna i Sverige (SNS, 2004). (Finns t ex här.)
Ingemar EL Göransson vid LO - Sno inte mina besparingar.
Globaljuggler - Totalhaveri i LO-borgen (särskilt Tinos kommentar).
Right Online - LO och siffrorna (jag var den refererade Anders Märak Leffler.)

4 comments:

Tov. Misja said...

Kanjesjna!

Attila said...

Ett oootroligt fint tecken på total stagnation! LO är verkligen ute på hal is i år.

Robin Hood said...

Man mår illa av att ens tänka på Sveriges största maffiaorganisation.

Anonymous said...

Kamrat! Revolutionen står att finna i vårsolens glans. Upphör genast med dina småborgerliga högertendenser, kasta ditt studentikosa ok och kom med i kampen för ett samhälle fritt från paraboler, montessori-skolor och läkarlöner högre än 10 000:- brutto!

Alla skall skiva gurka, så enkelt är det.

/Grojzek Swedinovich