Thursday, June 17, 2004

Idolporträtt med fel verkan

IDEOLOGISK REKLAM I onsdags kunde man, för ovanlighetens skull, läsa ett småkäckt idolporträtt över John D Rockefeller på annonsplats i DN. Systembolaget hade betalat 1.9 milj. kr för att få berätta om hur den gamle kapitalisten upptäckte poängen med monopol på alkoholförsäljning. Under rubriken “Hej alla nyliberala!” berättades att Rockefeller med insikt om kraften i fria marknader, såg att man nog kunde minska de problem som alkoholen orsakade genom att ta bort vinstintresset från branschen.

Det är inte självklart att statliga bolag ska få använda sig av så politisk marknadsföring. Risken är att en sittande regering utnyttjar det allmännas resurser ännu mer för att bedriva kampanjer som bara gynnar dem. Samtidigt innebär varje form av annonsering från det offentliga ett gynnande. Vägverket lägger pengar på skyltar för att visa yrkesförare hur viktigt det är att följa en tvingande bilbälteslag, och det finns nog inget landsting som har informationsbroschyrer som baktalar den politik som förs. Även om man förespråkar en restriktiv tolkning, kommer man inte från att det blir en gränsdragning.

När Systembolaget informerar om varför man för dagens alkoholpolitik, är det en politisk handling. Men när monopolet stöds av fp, c, mp, kd, s och v är det svårt att tala om en partipolitisering. Och när Systembolaget alltid har haft som syfte att spela en roll i samhället, är det egentligen mer rättvisande att jämföra deras annonser med politisk annonsering och information från t.ex. Mobilisering mot narkotika, en annan satsning med brett stöd i riksdagen.

Problemet med den löjligt dyra annonsen är att Systembolaget tagit sig ideologiska friheter. Det korta och välformulerade budskap som de kunde föra fram, riskerar att försvinna bakom en nidbild av nyliberaler som storföretagarnas okritiska vänner. Och den retoriska gliringen åt kapitalister ger en känsla av att annonsen är en blinkning från SSU snarare än Systembolaget.

Den typen av ideologiska utvikningar ligger inte i monopolets uppdrag, och tär på dess trovärdighet. Det ger motståndarna ett tillfälle att vinna poäng på internetkampanjer och radioframträdanden. Så man får hoppas att lördagens annons fyller sitt syfte bättre. Om den inte kan dras tillbaka. Vilket ju vore det bästa.

1 comment:

AndersML said...

Lördagens annons drogs inte tillbaka. Men vem hade förväntat sig det?

Att Systembolaget bedriver kampanj är - och bör inte vara - förbjudet, eller något fall för KU. Varför har jag redan beskrivit.

Sedan kan man ha synpunkter på hur lämpligt det är. Dagens huvudledare i Expressen gör det på ett ganska föredömligt sätt.