Saturday, July 31, 2004

Kopparnät och monopol

PRIVATISERING Äntligen tar Post- och telestyrelsen tag i hur TeliaSonera behandlar konkurrenterna. Det är inte första gången Telia har beskyllts för att behandla konkurrenterna styvmoderligt, och nu senast vägrade de distribuera en konkurrent till den egna bredbandstjänsten.

Konstruktionen med ett statligt reglerande av priserna för tillgång till näten kan tyckas olustig, men med tanke på att TeliaSonera har kvar gamla Televerkets nät och abonnentstock är det ganska rimligt. Telia ska förhindras att höja priserna för att minska konkurrensen, och därmed kunna höja sina marginaler.

Några fingervisningar om hur en reglering kan utformas för att bäst gynna konsumenterna, finns i Konkurrensverkets rapport om 90-talets avregleringar. Till exempel kan PTS fokusera på skillnaden mellan grossist- och detaljistpris, istället för det rena prisuttaget. Ett annat alternativ är att införa en mer flexibel prissättning, som enligt ny forskning kan stimulera uppbyggnaden av infrastruktur.

Genom att se till att tillträdet till näten sker på lika villkor för det gamla monopolet och konkurrenterna, kan konkurrensen - som redan sänkt telepriserna med 13% jämfört med den allmänna prisutvecklingen (i KPI) - förbättras. Men det förutsätter självklart att lagen upprätthålls även mot (delvis) statliga bolag.

No comments: