Tuesday, August 10, 2004

Dagens frånskyllning

SUDAN Idag kom den Sudanesiska regeringen fram till vad konspirationsteoretiker världen över har misstänkt: Israel stödjer rebellerna. Det sorgliga är att det säkert finns de som ser det som en självklar sanning.

Vill man ha mer trovärdig information kan man vända sig till Utrikespolitiska institutet. I en analys av läget berättar Pia Daleke bakgrunden till konflikten:
Mekanismen bakom våldet består av flera lager. Sedan långt tillbaka finns en motsättning mellan de bofasta, svarta bönderna, främst av folkgruppen fur, och arabiska folk som bor längre norrut, där klimatet är ökenartat. Traditionellt har araberna varit nomader och med jämna mellanrum gjort räder mot bönderna. Kampen har stått om vatten, betesmark och jordbruksmark.

Men denna bakgrund gör inte att religionens betydelse i konflikten kan räknas bort. Däremot antyder Daleke att den inte är så framstående som vissa ger sken av
Sedan långt tillbaka finns en rädsla bland icke-arabiska invånare för att centralmakten försöker arabisera och islamisera hela landet. En sådan agenda hade den strikt islamistiska regimen också under 1990-talet. Om den strävan finns kvar så har åtminstone retoriken i dag tonats ned.

Ytterligare bakgrund och förklaring gavs i söndagens DN, där Mats Carlbom beskrev hur spänningarna mellan nord-Darfurs kameldrivare och syd-Darfurs bofasta bönder byggts upp av att öknen sprider sig i nord-Darfur. Det har nämligen minskat det svårodlade utrymmet som kamelerna kan beta på, och därmed ökat konflikterna.

Men att våldet, massfördrivningarna och de systematiska våldtäkterna skulle kunna hindras om detta problem löstes är inte självklart. Dalekes slutsats i UI-analys 7/04 talar för att det stora problemet finns på annat håll:
Det auktoritära styret med avsaknad av demokrati är ett större hinder för fred i Sudan än de etniska och religiösa olikheter som finns.

No comments: