Thursday, August 12, 2004

Outsourcade rättigheter

TheGuardian Austin: We don't believe in torture. So we outsource it
TORTYR En appelationsdomstol i England har fastslagit att brittiska domstolar får ta hänsyn till bevismaterial som framtvingats under tortyr. Förutsättningen är bara att inga brittiska agenter deltagit i tortyren.

- The rule of law and human rights have become casualties of the measures taken in the aftermath of September 11. This judgment is an aberration, morally and legally, säger Amnesty.

Domen innebär att man kastar sig ut på det sluttande plan som accepterande av tortyr utgör. Uttalanden från amerikanska tjänstemän har visat vilken situation som kan uppstå - ett land som inte tillåter tortyr skickar fångar vidare till ett land som gör det. Outsourcing, som The Guardians tecknare lite torrt uttrycker det.

No comments: