Saturday, October 23, 2004

Social ingenjörskonst

SNEDREKRYTERING I gårdagens Guardian
berättade Clare Sambrook om hur hon sökte till en utbildning vid Cambridge. Intervjuaren frågade vad hennes pappa arbetade med.
"He was a school caretaker," I said. He smiled. "I think we can consider this interview over. Don't you?"
Sambrook har rätt när hon säger att Cambridge ägnade sig åt social ingenjörskonst. De som hade skolvaktmästare som fäder skulle, på grund av en lätt anti-meritokratisk snobbism, sorteras ut vid antagningen. Om de vågat sig dit, det vill säga.

Dåligt akademiskt självförtroende och dåliga kunskaper om akademiska karriärer är inte bara statens rekryteringsmässiga problem, utan handlar också om individers möjligheter. Bara för att vissa förslag för att minska snedrekryteringen - t.ex. kvotering, sänkta kunskapskrav i utbildningen, eller bonusar för universitet som tar in personer med "rätt" bakgrund - är ogenomtänkta eller rentav oacceptabla, betyder det inte att frågan i sig är ointressant. Säga vad man vill om vissa av dem, men det finns nog en hel del vettigt att hitta bland Rekryteringsdelegationens projekt.

No comments: