Thursday, November 11, 2004

HGF vill ta behövandes lägenheter

BOSTADSMARKNAD Efter att DN uppdagat LO:s viceordförandes speciella ställning på Stockholms bostadsmarknad (se även LO:s förklaring, skriven av Chadie), och avslöjat lägenhetsskandalerna i Anna Johansson-Viborg-stiftelsen, vaknar nu Hyresgästföreningen. Från deras pressmeddelande:
- Om bostadsförmedlingen hade rätt att kräva in lägenheter från hyresvärdarna skulle det trixande med lägenheter vi sett exempel på de senaste dagarna inte vara något stort problem.
Eftersom det myglats i fördelningen av billiga bostäder för behövande, ska det allmänna alltså fördela bostäderna via kösystem. Det lär inte bli så många lägenheter åt utsatta kvinnor, med tanke på vad andrahandskontrakt kan kosta i Stockholms innerstad.

Även om de flesta hyresvärdar nog är långtifrån så idealistiska som Anna J-V-stiftelsen, är det något att tänka på innan man ställer krav som Hyresgästföreningens.

(via haja, som också beskriver hyresregleringen väl).

No comments: