Wednesday, November 24, 2004

Rösta på Gahrton, stöd Bildt?

REGERINGEN Förra året skrev Carl Bildt en artikel som bland annat stödde militära EU-styrkor. Nu röstar (mp)-gruppen för dessa, som en del i kompromissen med regeringen. Samtidigt motionerar en majoritet av den gruppen mot det förslag de bifaller.
- Det viktiga för oss är att det inte råder någon otydlighet om var miljöpartiet står. Det måste klart och tydligt framgå att vi inte ställer upp på EU:s militarisering. Även om vi röstat mot regeringen i denna del hade vi inte kunnat stoppa förslaget. Det är både socialdemokraterna och de borgerliga som nu säljer ut Sveriges alliansfrihet, förklarar Gustav Fridolin kompromissen.

(min markering)
För att parafrasera den gamla högeraffischen: Du röstar på Gahrtons politik, din röst går till Bildts. Inte någon idealsituation för regeringsalliansen att tala om oppositionens makthungrighet och splittring.

2 comments:

Anonymous said...

Den som röstar på Per Garthon får ta mig 17 skylla sig själv!

Bengt O.

http://www.karlsson.at/euroblog.htm

Anonymous said...

Ja, det är inte utan att man frågar sig hur (mp) resonerar. I denna takt lär de bli ihjälkramade av Göran Persson före valet.

Nu har man skrivit om fler delar av EU-politiken - för regeringsmaktens skull.
Miljöpartiet säljer EU-frågan/Anders