Tuesday, January 25, 2005

Engqvist och domarna

GRUNDLAGEN Till Ekot säger professor Olof Petersson att grundlagsutredningen tyvärr nog inte kommer ändra så mycket i grundlagens roll. Han har antagligen rätt. Gårdagens medialt försummade utspel från gammelsossen och grundlagsutredaren Lars Engqvist pekar dock i rätt riktning.

Engqvist menade nämligen att socialdemokraterna måste ompröva sin syn på domstolarna.

Antingen har vi en grundlag som är otroligt precis eller så har vi en grundlag där någon måste kunna tala om huruvida riksdagen kan fatta beslut i frågan. Det måste vara någon annan. Socialdemokraterna måste tänka igenom sin hållning därför det är en viktig fråga för de borgerliga

Även om det nog bara är en uppmaning till socialdemokrater att diskutera frågan, är det ett litet steg närmare den typ av kritik mot Sveriges "konstitutionella efterblivenhet" som Petersson & Westerståhl gett uttryck för:
Grundlagen har till uppgift att skapa stabila och välkända spelregler för den demokratiska processen. Samhället förändras så snabbt, att en grundlag aldrig kan hållas aktuell som detaljerad beskrivning.
                        / ... /
En konstitution bör i stället koncentreras till medborgarnas grundläggande rättigheter och de offentliga organens huvuduppgifter. Man måste lämna utrymme för en praxis som undan för undan fyller ut grundlagens allmänna bestämmelser. En levande författningsutveckling ger utrymme för en successiv förskjutning inom grundlagens ram.

Att denna praxis ska skapas i juridiska tolkningar, som Engqvist tycks se som en möjlighet, är inte helt okontroversiellt - jurister har ofta setts som borgerliga inom socialdemokratin. Som bekant menar Marx dessutom att det kapitalistiska samhället har en kapitalistisk stat, och att stärka domstolsväsendet är knappast något gammelsossar som Greider lär uppskatta.

Man kan dessutom ha praktiska invändningar när icke-politiker sätts att tolka lagen, även om man inte tror på historiematerialismen. Hur domarna i en författningsdomstol ska tillsättas, och hur författningen ska se ut är inte en helt lätt fråga.

Men det vore sorgligt om Sverige ska fortsätta ha en grundlag som beskriver politiska institutioner istället för att sätta ramarna för politiken, och vara en respekterad garant för medborgarnas rättigheter. Som Petersson säger, ses den som vill åberopa grundlagsstadgade rättigheter ofta som en rättshaverist. Och i och för sig kan svenska lagar prövas mot Europakonventionen, men på svensk nivå är det rådgivande lagrådet det närmaste man kommer konstitutionell granskning. Nu senast struntade Riksdagen i rådets varningar om inskränkningar i demonstrationsfriheten, när den drev igenom maskeringsförbudet.

Det är en situation som bör ändras. Lars Engqvist signalerade att socialdemokraterna var tvungna att ta i frågan. Kanske nästnästnästa grundlagsutredning kan ta steget fullt ut.

Se även
Kommenterat: En hemsida för Grundlagsutredningen

1 comment:

Patrick said...

Erik och jag planerar att anordna en seminariedag/utbildning om konstitutionspolitik lite längre fram i vår. Vi täntke försöka få dit O.P. om han inte är alltför dyr, kanske Krattan för att prata om konstitutionsdomstol mm., och någon om EU-konstitutionens betydelse. Några förslag på andra talare/teman?