Sunday, January 23, 2005

Restaurangfacket och gatuvåldet

GATUVÅLD I Sverige sker 2/3 av allt gatuvåld, till stor del fylleslagsmål, inom en 5m-radie från krogen. Så det ligger en viss cynism i att Hotell- och restaurangfacket kräver en halvering av spritskatten just där.

Det är förvisso bra att människor dricker i en (hyfsat) kontrollerad miljö, om det innebär att ett mer okontrollerat drickande hemma minskar. Ur polisiär och trygghetsmässig synvinkel lär en halvering av alkoholskatterna på krogarna dock vara ganska en ganska sorglig historia. Frågan är dessutom hur mycket en prissänkning för krogbesökarna gör för drickandet i hemmet (hurpass utbytbara produkterna är). Så frågan är vilken alkoholpolitisk logik som kan ligga bakom ett sådant förslag.

Varken HRF eller arbetsgivarparten SHR (som kräver lägre alkoholskatter överlag, av näringspolitiska skäl) kan klandras för att de försöker gynna sina medlemmar. Men det ligger en viss cynism i att hävda att det är bra alkoholpolitik att göra fyllan mycket billigare på de ställen där det mesta gatuvåldet uppstår.

No comments: