Tuesday, January 25, 2005

Fler aborter med Bush

ABORTRÄTT DPUSA berättar idag om "Women on Waves" som strider för aborträtten, och som följdaktligen kommit i strid med den konservativa Bush-administrationen. Det är dock värt att notera att aborttalen ökat sedan den tog över (efter en minskning under Clinton)
What may astonish many of the “moral values” voters who reelected President Bush last November is that, from 1992 to 2000 (coinciding with President Clinton’s eight years in office), abortions actually declined significantly, from 1.528 million to just over 1.1 million—the lowest rate since 1974.

En debatt om ev. samband mellan socioekonomiska faktorer och aborttal följde på detta inlägg i konservativa Chronicles Magazine. Siffrorna har fått mothugg från konservativa National Review, och man har mycket riktigt påpekat att faktorer utanför administrationens kontroll (såsom konjunkturer) kan spela in. Men Jesse Walkers länksamling (vid libertarianska Hit & Run) ger intryck av att National Review förlorade denna strid.

Det tycks inte bara vara moralistiska lagar som påverkar aborttalen. Kanske något för moralkonservativa väljare att fundera över.

[via Hit & Run, där debattlänkarna finns]

[edit: Skrev DPA, Det Progressiva Amerika, istället för DPUSA. Ändrat]

No comments: