Sunday, January 16, 2005

Medielogiken slår ägandet

KULTURLEDARSIDOR Skyll inte på kungen, det är kapitalisternas fel. I DN Kultur (ej på nätet) härleder Ulrika Kärnborg den rasande kritikstormen mot regeringen till tidningsägandet:

Vad Ulvskog förmodligen vill - eller i alla fall borde - tala om är mediernas roll. Vad man har sett i katastrofens efterdyningar är faktiskt ett unikt exempel på samspel mellan oppositionen och pressen. Under sin tid som kontroversiell kulturminister brukade Ulvskog prata om ägarkoncentrationen, det där lilla ordet som nästan blivit ett mantra för kulturvänstern. I dagarna har vi fått erfara att den finns och fungerar. Sällan har man sett vilken politisk slagkraft den borgerliga pressen har när vi journalister som jobbar för den går samman och slår åt samma håll: Avgå Persson! Det är i sig som en väldig flodvåg som sveper alla invändningar med sig.


Efter denna lilla tsunamiliknelse använder Kärnborg resten av sin tvåspaltare i landets största morgontidning till att irriteras över "vad som händer med demokratin när opinionsbildningen inte längre fungerar."

C-G Bernadotte begick ett klart övertramp när han uttalade kritiken mot regeringen. Men i sak har han rätt, och han satte ord på vad många tänkte. Med sitt uttalande gav han mer bränsle åt mediedrevet mot regeringen - Expressen, DN, SvD, Aftonbladet, alla tog fasta på regeringens misslyckanden, och sprang åt samma håll. Regeringen Persson har å sin sida, som Henrik Brors påpekat, misslyckats med att hantera denna situation (innan Ulvskog-tricket). När medierna letar syndabockar, lyckades statsministerns "jag visste inget"-uttalanden göra det oemotståndligt att skriva artiklar som Här är alla nyheterna du missade, Persson! (s-märkta Aftonbladet).

En rimlig slutsats vore därför att situationen och hanteringen av densamma gjorde det logiskt i att fortsätta drevet, söka peka ut skyldiga i regeringen, och därmed spela dagens opposition i händerna. DN-ledarskribenten Hanne Kjöller varnade redan för några veckor sedan för de risker - överdrifter och politiskt poängplockande från borgerligt håll - som detta medför. Det är en slutsats som passar den nuvarande situationen långt bättre än Kärnborgs "mantra för kulturvänstern".

Hennes slutsats om en borgerlig opinionsdominans är dock en som skulle kännas naturlig på vissa ledarsidor. Intressant nog var det inte Dalademokraten som publicerade hennes kommentar. Det var sveriges största borgerliga tidning.

No comments: