Tuesday, January 18, 2005

Lysenkoism

VETENSKAP Vissa tolkar befogad kritik av darwinismen som stöd för religiösa fantasier (såsom "intelligent design"). I en krönika i Yelah man nu läsa ett ideologiskt försvar för Lamarcks grundligt motbevisade teorier om nedärvning av egenskaper.
Lamarckismen hade aldrig kunnat ge rasbiologin eller nazismen samma inspiration som darwinismen gjort. Darwinismen är oavsett dess vetenskapliga värde ett sätt att se på människans och livets utveckling som rättfärdigar det dominerande.

Därför gläds krönikören åt en ny studie, som enligt honom visar på resultat som ställer den ideologiskt felaktiga darwinismen på huvudet.

Svaret, från en forskare vid Lunds universitet, är något som fler studenter (inte minst blivande statsvetare) och debattörer bör läsa.
Jag har också personligen svårt för att se hur man ideologiskt kan ha invändningar mot att verkligheten är beskaffad på ett visst sätt. Att det naturliga urvalet existerar och är en viktig förändringskraft i naturen är inte mer ideologiskt frånstötande för mig än att min frihet att röra mig på jorden begränsas av gravitationskraften.

3 comments:

Greger said...

En intressant blog i sammanhanget är Pharyngula. Fast om man är kreationist kanske man tycker att den är lite vinklad.

Dennis said...

The Panda's Thumb är också en bra blogg.

ID-hejare said...

För att balansera fördomsfulla uttalanden om ID rekommenderas följande “videolänk”, som klart visar att ID är något helt annat än ”religiösa fantasier”.
Debatten mellan Massimo Pigliucci och Jonathan Wells är informativ och upplysande.

http://www.uncommonknowledge.org/900/924.html

eller dr. Demskis blog

http://www.uncommondescent.com/