Friday, January 14, 2005

Och ändå rör hon sig

SEKULARISM En domare i Georgia har beslutat att kreationistiska stickers måste tas bort från skolböckerna i Cobb County. Domen innebär ett bakslag för de kreationister som ganska framgångsrikt arbetat för att underminera darwinismen genom att understryka att den bara är en teori.

I ett av de snare numren av Economist finns det en intressant artikel [pwd] om olika religioners förhållande till sina heliga skrifter, som ger lite vägledning till hur kreationismen kunnat växa sig så stark:
For the 70m or 80m people in the United States who call themselves evangelicals, the Bible is “the inspired, the only infallible, authoritative word of God”, according to a definition by America's National Association of Evangelicals.
          ...
One product of such intellectual contortions is “creation science” and an insistence on the literal truth of the proposition that God took seven days to create the world, with the evidence from fossils as a kind of decorative, but confusing, extra. Even wackier, from the secular viewpoint, is America's “biblical astronomy” movement which insists, under the guidance of a Dutch-born astrophysicist, Gerardus Bouw, that the sun goes round the Earth.
Och ändå rör hon sig.

Tur att det finns domare som upprätthåller de sekulära republikanska idealen.

No comments: