Thursday, January 20, 2005

Vägen till Träldom - the movie

What the farmer likes, the factory worker doesn't likeFILM Förra året var det 60 år sedan publiceringen av F A von Hayeks "The Road to Serfdom", en bok som lär ha inspirerat såväl Thatcher som Tingsten. Nu kommer den drastiska stumfilmsversionen.

Det är Vlad Tarko som tonsatt The Road to Serfdom in Cartoons. Resultatet är drastiskt, och ger känslan av klassisk propagandafilm.

Bokens (och filmens) pessimism kring blandekonomier är kanske lätt överdriven - Sverige har trots allt inga Gulag än, den stora offentliga sektorn till trots. Men i stort tycks boken visa på en tänkvärd tankegång om sambandet mellan ekonomisk och politisk frihet. Med tanke på att boken lär ha fått Herbert Tingsten att överge socialdemokratin, kanske man borde läsa den någon gång.

[via Mises Economics Blog]

Se även
Peter Stein - Att läsa Hayek.

3 comments:

Dennis said...

Det är lite trist att du späder på mytbildningen kring boken. Hayek menade aldrig att det är oundvikligt att Gulag och liknande uppstår, han menade att det var en möjlighet att det uppstår. Det är en viss skillnad.

AndersML said...

Jag har fått intrycket av att han hade en ganska binär syn på ekonomisk frihet - antingen fri ekonomi, eller en ofri (alt. en på det sluttande planet mot planekonomi). Naturligtvis hårdrar serievarianten detta resonemang (utifrån en analys av en "färdig" kollektivistisk stat).

Kritiken rörande en antingen-eller-syn på ekonomisk frihet togs upp i Steins bok (s45-46), men där förklarades Hayeks idéer om de planekonomiska inslagens tillväxt, snarare än att kritiken egentligen förkastades eller bemöttes. Det bidrog till min bild av att i grund och botten kloka resonemang om interventionismens dynamik dras till sin spets.

Men, som sagt var, ska jag läsa boken.

Dennis said...

Han skriver följande i förordet till en återutgivning av The Road to Serfdom 1976:

"It has frequently been alleged that I have contended that any movement in the direction of socialism is bound to lead to totalitarianism. Even though this danger exists, this is not what the book says. What it contains is a warning that unless we mend the principles of our policy, some very unpleasant consequences will follow which most of those who advocate these policies do not want."

Virginia Postrel påpekar i en artikel om Hayek (I Boston Globe, Friedrich the Great heter artikeln) dels att om boken skulle framföra en teori om oundviklighet så skulle det vara detsamma som en historisk lag, och historiska lagar finns inte enligt Hayek. Dels så skriver hon att Hayek, i Vägen till träldom, långt ifrån förespråkar någon nattväktarstat själv utan snarare en blandekonomi (även om den inte är så omfattande).

Jag skulle inte säga att hans syn på ekonomisk frihet är binär, inte minst på grund av att han inte är en naturrättsfilosof på samma sätt som t.ex. Nozick. I den svenska utgåvan av Frihetens Grundvalar från 1999 (den som säljs hos Timbro tror jag) finns det ett citat av Algernon Sidney som sammanfattar det hela ganska bra:

"Vi söker inte efter det perfekta, eftersom vi är väl medvetna om att något sådant inte står att finna bland människor; men vi söker de människolivets grundvalar som medför minsta möjliga, eller mest ursäktliga, obehag."