Sunday, May 22, 2005

Byråkratin och omgivningen

MYNDIGHETER Per Svensson drar paralleller mellan 80-talets videovåldspanik och dagens debatt och aviserade jämställdhetsmyndighet. Som jag skrev i ett svar finns det fler kopplingar. En statlig kommitté vid namn Medierådet, till exempel.

----
UPPDATERING: Per Svenssons blogg har lagts ned. Brevet i sin helhet:
Hej Per,

Läste i din blogg om Göran Perssons nya myndighetsförslag. Beröringen med 80-talets videovåldsdebatt är mer än bara paralleller.

Jag minns inte videovåldsdebatten, men jag har läst en del om den. Ds och SOU:er som lite uppgivet konstaterar att man inte kan förhandscensurera, men ändå kan ta lite ansvar genom den signal som inrättandet av ett råd innebar. Sagt och gjort, Statens Våldsskildringsråd var fött.

Rådet, som - bör sägas - fick ganska tillåtande direktiv från början, har sedan dess överlevt i dryga 15 år, och bytte häromåret namn till Medierådet. På hemsidan kan man läsa om rådets uppgift:

'När Våldsskildringsrådet nu byter namn till Medierådet handlar det inte bara om ett namnbyte. Det markerar också ett vidgat uppdrag och en tydlig anpassning till ett förändrat medielandskap.

Syftet med Medierådets verksamhet skall vara att minska riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och unga och gäller alla rörliga bildmedier; film, TV, video, dator- och TV-spel samt Internet. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt våldsskildringar och pornografi men uppdraget gäller barns och ungas hela mediesituation. Barn och unga skall också aktivt involveras i arbetet och verksamheten skall genomsyras av ett genusperspektiv.'

En våldsdebatt blir ett råd om våld. Och pornografi. Och skadlig mediepåverkan på barn och unga i allmänhet. 15 år efter rådets bildande behövs nog inte så mycket för att utsträcka bekämpandet av pornografi till bekämpandet av "pornofiering" (för att låna ett aktuellt uttryck som i och för sig bör tas på allvar).

Frågan är om det behövs en ny myndighet.

Vänliga hälsningar
//Anders Märak Leffler
andersml.blogspot.com

No comments: