Monday, May 23, 2005

Folkomröstningsförlust för (mp)

DEMOKRATI Det har varit folkomröstning i Kalix. "Kurren" rapporterar att 89% röstade nej till ett mp-förslag som skulle innebära skolnedläggningar. Överraskning.

Om förslaget i sig är väl uttänkt är svårt att säga efter att ha läst en översiktsartikel. Men klart är att en enskild fråga verkar ha ryckts ur sitt sammanhang. Kalixborna tycks inte ha fått ta ställning till hur alternativkostnaderna för de olika alternativen (som, antyder mp-kommunalrådet, kan ligga i flermiljoners-klassen) ska hanteras. Det hela för onekligen tankarna till folkomröstningen i Norrköping, där norrköpingsborna med 96% majoritet slogs fast att Norrköping inte skulle prioriteras ned jämfört med andra städer i länet. Få röstberättigade skulle rösta mot något sådant ändamål. Hur skulle man röstat som Kalixbo, i valet mellan skolsammanslagningar och status quo?

Frågan är hur väljarna reagerar om någon politiker nästa år lägger fram reformförslag som lånar delar av det nu förkastade förslaget. Har de mandat för det? Hur bunden ska den representativa demokratin vara av besluten? Var det bra att rösta? Det förlorande kommunalrådet Kenneth Sandberg (mp):
"Det är bra att vi lade ut frågan till folkomröstning. Om det vore så att det fanns ett markant motstånd och vi hade genomfört förslaget hade det varit förödande. Medborgarna tjänar alltid på en folkomröstning och demokratin stärks"
Han låter inte helt övertygad.

No comments: