Saturday, May 21, 2005

RKU svarar Kaliber

RKU Kalibers reporter har skrivit ett mail till RKU, där han påpekar vad GRN sade i fällningen av programmet. RKU:s ordförande Pär Johansson svarar:
"Programmet borde ha fällts på alla punkter. Men tidsandan är ju sådan att den typ av högerjournalistik du producerar inte ifrågasätts. Annika Åhnbergs reservation är ju absurd. Men så har Rädda Barnen och RKU också haft en del schismer genom åren i olika projekt i Palestinasolidariteten där våra vägar mötts.

[...] Men det står ju dig fritt att påstå det ovanstående och smeta lögner och åsikter på vår organisation men inte i Public Service då du drar ner förtroendet för hela idén med icke-kommersiell radio. Och följaktligen fälls för osaklighet. Hade du haft en mer normal demokratisyn hade programmet aldrig gjorts."
RKU sätter själva rubriken Den "osakliga" reportern Sandelin svarar RKU. Inklusive citationstecknen. Touché.

1 comment:

Dennis said...

"RKU sätter själva rubriken Den "osakliga" reportern Sandelin svarar RKU. Inklusive citationstecknen. Touché. "

Ja, det var ju rätt roligt. Det är svårt ibland.