Tuesday, May 03, 2005

Regeringen svänger om globala skatter

BESKATTNING Idag avvisade Göran Persson globala skatter (på bl a flygbiljetter) och talade istället för frihandel. Ett välkommet besked, med tanke på att biståndsministern stött sådana förslag vid såväl Världsbankens förra toppmöte som Attacs årsmöte.

Det den fattiga världen behöver är mer frihandel, vettigt bistånd, demokrati, skuldavskrivningar och hjälp att bygga upp institutioner. Inte politiska gester i form av skatter som kan bli kontraproduktiva. Göran Persson har just svängt regeringen i rätt riktning i den sista frågan. Bravo.

[via Rationalisten]

3 comments:

Anonymous said...

Regeringen gör nästan en pudel. Från frihandelsvänner till övergångsregler och tveksamheter till EU:s inre marknad till att hylla frihandeln återigen.

Eller månne det vara så att frihandel är bra, så länge det sker mellan EU och övriga världen men inte inom europas gränser? Regeringen är också positiva till att avskaffa strafftullarna på asiatiska kläder som importeras till europa.

Inkonsekvent är det vilket som.

/ekström, ekstrom.blogspot.com
(Idag utan möjlighet att logga in på blogger)

AndersML said...

Visst. Man kan dessutom poängtera att regeringen var mot diskriminerande övergångsregler innan de (i tid till valet) blev för dem.

Jag sade inte att de var konsekventa.

Det jag sade var att Persson, som indirekt slår Jämtin på fingrarna, svängt regeringen i rätt riktning i frågan om globala skatter. Och att det är berömvärt.

Magnus said...

Vi får se hur de ställer sig innan valet... som det sagts, de har en tendens att änddra sig...