Monday, May 09, 2005

Valet märktes knappt

Valresultat och röstandelVALSYSTEM Don't we matter, frågar Guardian-reportern Liane Katz lite uppgivet. Hennes valkrets Islington North är alldeles för säker, berättar hon på Guardian Election2005-log:
"Where I live, this election is invisible. Not a single leaflet has dropped through the letterbox with the pizza flyers and council tax circulars, and no one's been round to canvass. Apart from some bright orange Lib Dem diamonds lining a leafy street in Highbury, I haven't seen one election poster or placard on my journey to work either."
Varför bry sig att kampanja i de säkra valkretsarna, när slaget står i marginal constituencies?

Enmansvalkretsar ger förvisso medborgarna en tydlig lokal representant (som det beskrevs i Godmorgon Världen förra veckan). Och visst har Erixon och Sömnlösa nätter en poäng i att de flesta valsystem har proportionalitetsbrister - partier i vågmästarställning som mp (eller Lib dems under en kort period i UK) kan få ett överdrivet stort inflytande. Som Pär Nuder sade i sin argumentation för majoritetsval, ger systemet tydligare ansvarsutkrävande.

Samtidigt påpekar Carsten Anckar i SNS-boken "Effekter av valsystem" att det svenska valsystemet faktiskt ger ganska stor regeringsstabilitet, och god representativitet. Och majoritetsvalets fördelar måste vägas mot att en stor minoritets röster i valkretsarna kastas bort. Skillnaden mellan Lib dems och Labours röstandelar är 13.2%, men i parlamentet skiljer det med 294 parlamentariker. Var en väljare bor får ett enormt inflytande på hur stor vikt hans röst får.

Majoritetsvalsystemet har skapat grogrund för sidor som Tacticalvoter.net, där folk byter röster mellan valkretsarna för att minimera antalet tories i parlamentet. Ett annat alternativ för de som sätter torymotstånd framför ideologiskt val har varit taktiskt röstande ("med klädnypa på näsan") utan garantier för att någon kommer matcha deras röst i en annan valkrets. Ganska smart, men väl ett slöseri med tid och energi.

Man ska kanske inte avvisa majoritetsval helt, men den låga representativiteten är långtifrån bara - som Erixon hävdar - "fördomar". Det finns goda skäl för Grundlagsutredningen att säga nej till majoritetsvalssystem i enmansvalkretsar.

No comments: