Saturday, June 04, 2005

Lundgren och hypoteser

BELÄGG Särskilt nyhetsmässiga/läsvärda delar av dndebattare brukar markeras med fetstil. I dagens var vart tredje ord markerat, men ändå pekade redaktionen inte ut det viktigaste. Kanske saknar det nyhetsvärde, men enligt min mening är det ändå värt att citera:
"Vi vill understryka att Eva Lundgren liksom alla andra forskare har rätt att framställa djärva och provocerande hypoteser. Men hon har gjort det man inte får göra som forskare, nämligen påstå att man har belägg för påståenden som man faktiskt inte har."
Om man ska ta Lundgren på orden när hon talar om belägg och teoretiserande, är det något av det viktigaste som sagts.

No comments: