Wednesday, June 22, 2005

Friår mot bättre vetande

FRIÅR I senaste numret av Ekonomistyrningsverkets tidning [PDF] uttalar sig en statssekreterare om en av miljöpartiets profilfrågor:
"Gun Eriksson erkänner att ibland kolliderar politik och kunskap. Hon nämner det så kallade friåret som ett exempel. Där fanns det egenligen ett för svagt samband mellan den önskade effekten och den metod man använde. Friåret är resultatet av en medveten politisk kompromiss, där de insamlade underlagen talade ett annat språk.
    – Det är inte så att man inte vet. I de flesta lägen vet man hur analysen och riskbedömningen ser ut, men man gör det ändå."
Man ska kanske inte ska förvänta sig någon entusiasm över friåret från en s-statssekreterare. Men nog ligger det en del i det hon säger.
Se även:

bronenosets - Avskaffa friåret (där bland annat Konjunkturinstitutets och IFAU:s synpunkter tas upp)
bronenosets - Oönskad bieffekt av friårsideologin (om friårsideologin och dess krockar med arbetsmarknadspolitiken)
Miljöpartiet - Friår - alla är vinnare

1 comment:

Dennis said...

I OECD:s senaste utvärdering av Sverige som publicerades förra veckan så nämns friåret specifikt som något som bör avskaffas.