Sunday, July 31, 2005

Me too!

MYNDIGHETER Tidningen Från Riksdag & Departement berättar om innehållet i Gertrud Åströms kommande jämställdhetsutredning:
"För att lyfta fram jämställdheten i olika politikområden föreslår utredningen en särskild jämställdhetsmyndighet. Utredningen hänvisar bland annat till ungdomspolitiken som ju har en myndighet, Ungdomsstyrelsen, trots att det är ett mer begränsat politikområde."

Att Ungdomspolitiken har fått en myndighet blir ett försvar för att jämställdhetspolitiken ska få en. Det är väldigt lockande att skriva något i stil med "ger du dem lillfingret..."

Men det är nog inte bara något att raljera över. Att ytterligare en myndighet får till uppgift att driva på i en fråga, hålla ett politikområde på dagordningen, eller genomdriva en särskild politik (och jag tänker inte alls på Ams [PDF] nu), är värt att titta närmare på.

Det handlar inte bara om den numera hyfsat genomdiskuterade frågan om vad staten ska och inte ska tala om för medborgarna. Även om gränsen mellan opinionsbildning och legitima informationskampanjer inte alltid är så tydlig, kommer en myndighet vars syfte är att föra ut en viss politik alltid att ställa sig på opinionsbildarsidan.

Nej, ska man tro det Bo Rothstein skriver i artikeln Från reformbyråkratier till ideologiska statsapparater [PDF], får nämligen utvecklingen av opinionsbildande (mer tankesmedjeaktiga) inslag i statsapparaten konsekvenser för såväl partiväsendet som statsstyrningen.
"Genom utvecklingen av systemet med ideologiska statsapparater vänder man detta på huvudet och etablerar den rakt motsatta principen – att demokrati är när folket gör som staten vill. Den parlamentarisktdemokratiska styrningskedjan snurrar alltjämt i Sverige, men den snurrar numera baklänges."
Lite tillspetsat, kanske, men ändå tänkvärt. Ska man läsa Åströms utredning bör man nog bläddra igenom Rothsteins artikel först.
Se även:

Tyckfrihet - Gröning som nyttig idiot
ProMemorian - Skattefinansierad opinionsbildning
bronenosets - Byråkratin står ivägen (VK-krönika 050701)
Timbro - Erixon och Franke - Den skattefinansierade idémarknaden [PDF]

No comments: