Wednesday, August 17, 2005

Den genetiska motboken (del 2)

ALKOHOL På nystartade bloggen Techne berättar Waldemar Ingdahl om tänkandet bakom den genetiska motboken. Det var inte något fungerande förslag, utan mer av ett tankeexperiment som syftar till en mer specialinriktad, mindre allmänpreventiv alkoholpolitik. Överraskning.

Men hur väl skulle tänkandet bakom den genetiska motboken fungera? Givet att man snabbt och lätt kunde hitta alkoholismgener, och om det var möjligt att (trots politisk precision) införa en fungerande genetisk motbok?

I förra numret av Ignis (Liberala ungdomsförbundets tidning för idédebatt) kritiserade jag förslagets grund, och argumenterade för att ett monopol i dagsläget är det minst dåliga alternativet. I senaste Ignis svarar Ingdahl på en del av min kritik. Invändningen att förslaget inriktar sig på en grupp som står för en minoritet av misshandeln, våldtäkterna, rattfylleriet osv, medan spriten görs billigare och lättillgängligare för de andra, diskuteras tyvärr inte så mycket. Ur libertariansk-ideologiskt perspektiv är det en helt oviktig fråga. Men presenterar man ett harm reduction-program inom alkoholpolitiken spelar det roll.

Nåväl. Det är en intressant debatt. I bakgrunden finns frågan om hur statistiska risker ska få påverka statens behandling av människor. Det är en större debatt som vi bara snuddat vid. Den lär inte försvinna på ett tag.

No comments: