Tuesday, September 06, 2005

Den ena handen...

STATEN I Journalisten kritiserar Erica Hedin (vid det försmådda nätverket "Allt är Möjligt") regeringen för att blanda ihop roller:
"Jag tycker att det är viktigt att inse att man har olika roller i samhället. Regeringen ska inte leka gräsrotsaktivist eller driva kampanjer mot tidningar. Berit Andnor har blandat ihop sina roller. Hon borde i stället driva på genusfrågorna genom att vidga medierådets befogenheter, och inte driva kampanj där fjortonåringar uppmanas att ringa och skälla på medierna."
Det låter ganska bra. Staten ska inte trycka på medierna. Men jag undrar om hon tänkt på vad den permanentade kommittén Medierådet (f d Statens råd mot skadliga våldsskildringar) sedan skulle göra när dess befogenheter vidgats.

I dagsläget kan man bland annat läsa dessa uppdrag i rådets tilläggsdirektiv från 2003:
Våldsskildringsrådet skall sprida kunskap och stimulera till debatt i frågor om hur barn och unga använder och påverkas av medier. [---]

Föräldrar och andra vuxna behöver också vägledning och tydlig och lättillgänglig information för att kunna minska riskerna för skadlig mediepåverkan. Barn och unga behöver ges möjlighet att reflektera över frågor om mediekonsumtion och mediepåverkan för att kunna utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt.
     [...]
Våldsskildringsrådet skall genom konstruktiva och kontinuerliga kontakter driva på mediebranschernas självreglerande arbete för att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan.
Om man vidgar dagens uppdrag finns det en viss risk att staten just skulle leka gräsrotsaktivist. Om än i en annan form. Och långtmer permanent. För, som varje statsvetarstudent vet: Politiker kommer och går, men byråkratin består.

No comments: