Tuesday, November 22, 2005

Ryssland och det civila samhället

Den nya lagen om NGO:s röstades idag igenom i duman, rapporterar Ekot. Human Rights Watch är en av de drabbade organisationerna, och sammanfattar lagen så här:
If adopted, the law would have far-reaching consequences for Russia’s already severely weakened civil society. It would require all nongovernmental organizations (NGOs) to re-register ahead of the upcoming national elections, would prohibit foreign NGOs from operating in the country, and would give the government wide discretion to interfere in the work of Russian NGOs.
          [---]
The bill bars international organizations from having representative or branch offices in Russia. Such groups would have to re-register as local NGOs and be financially independent from their head offices. It would render them ineligible for most sources of foreign funding. The bill also prohibits anyone who is not a permanent resident of Russia from working at an NGO. Among the organizations threatened with closure are international human rights groups, including Human Rights Watch, think-tanks, foundations, social welfare and humanitarian aid organizations.

Moreover, the bill drastically expands government oversight over local NGOs, giving the Justice Department the right to demand any financial and other papers from them at any time. In other countries, such as Uzbekistan, similar strictures have been used to harass NGOs on political grounds.

För att förslaget ska bli lag krävs ytterligare två omröstningar i duman och att presidenten skriver på förslaget. Enligt HRW kan de två omröstningarna dock ske snart, i december.

Ironiskt nog röstade duman för att stödja det civila samhället med 500 miljoner rubel förra veckan. Ryska staten ska alltså fördela motsv 17 milj dollar till stöd för det civila samhället, samtidigt som den beskär medborgarrättsorganisationers frihet.

Moscow Times uppger att pengarna delvis ses som ett svar (sic!) på amerikanskt demokratistöd. Men de pekar också på farhågor om att dessa medel kommer användas för att tvinga inhemska NGO:s i kremls ledband. En del av pengarna ska dessutom användas till att påverka de baltiska länderna (då främst de ryskspråkiga minoriteternas, förvisso dåliga, ställning).
"We think that we have to finance civil society institutions not only in our country, but also abroad, in the Baltic countries," Duma Deputy Speaker Vyacheslav Volodin of United Russia said Friday, Interfax reported.

"Look, democracy, freedom and human rights are being violated. It is necessary to develop democracy in those countries," Volodin said.

It is necessary to develop democracy in those countries. Talar Volodin verkligen om rätt länder?

---
Uppdatering: En dumaledamot ger sin förklaring till lagen hos BBC.
Se även:

bronenosets - På östfronten intet nytt
Human Rights Watch - Managing Civil Society: Are NGOs Next? (HRW Briefing paper)

2 comments:

Anders said...

Wow.

Jag antar att det faktiskt inte går att underskatta hur infekterat läget är mellan Ryssland och baltstaterna.

David Ekstrand said...

En styrd demokrati kräver väl ett styrt civilt samhälle, n'est-ce pas?
Som en parallel till demokratistöd till baltstaterna kan nämnas att den enda gången Dimitri Rogozin (tidigare ordf för dumans utrikesutskott och nu ledare för det socialnationalistiska partiet Rodina) talat om MR är när Turkmenistan skärpte reglerna för den ryska minoriteten i landet. Den selektivitet som ryssarna uppvisar i tillämpningen av MR- och demokratibegrepp är slående.