Thursday, December 08, 2005

Typ bra, liksom

"Social kompetens viktigare än kunskap" är en ganska talande rubrik till en intervju i dagens Corren. Samtalsforskande doktoranden Johan Hofvendahl har studerat 80 utvecklingssamtal, och sätter (liksom tidigare) fingret på problem i utvärdering av elever:
I de utvecklingssamtal i årskurs fem som Johan Hofvendahl studerat har han sett att det mesta handlar om elevens sociala förmågor och relationer. Mindre handlar om kunskapsnivån. Orden "pigg", "positiv", "bra attityd" är universalomdömen i många samtal.

-- Inte så svårt att förstå, säger han. Det är alltid lättare att prata om roliga saker än om tråkiga.

Eftersom betygen inte kommer in förrän under senare delen av högstadiet väljer också skolor och lärare att inte fokusera på studieresultat så länge barnen går i de lägre stadierna. Den inställningen hänger i många fall med ända upp i sjuan på högstadiet, visar studier som gjorts av studenter på lärarutbildningar.

-- Skolan skjuter problemet framför sig, konstaterar Hofvendahl.

Precis. Självklart finns det mer som diskuteras vid ett utvecklingssamtal än bara vad eleven lär sig. Men det är en av poängerna med skolan. Risken med att inte främst jämföra med kunskapsmålen är att samtalet börjar tappa sin relevans. För det är nog ungefär lika lätt att tolka en anteckning om att eleven är "positiv" eller "pigg" som att få vettiga resultat ur ett "typ, bra, liksom".

---
En tidigare artikel om utvecklingssamtalet återfinns i UPI/Uppsala universitets tidskrift "Educational policy and Educational Philosophy". Resultaten uppmärksammades på diverse ställen, bl a hos haja.nu/Siwe.

2 comments:

Janne said...

Utvecklingssamtalet är bara en del av skolans verksamhet och även om kunskapsmålen inte ges ett större utrymme i dem, innebär det inte att man struntar i dem i verksamheten i stort. Det är viktigt att ha i bakhuvudet när man diskuterar det här.

Men visst finns det en lite missriktad tradition av att överfokusera på det positiva av rädsla för att "gräva ner sig" i det negativa eller trycka ner den det handlar om.

AndersML said...

Nej, visst, det är ju en punkt då information om hur det går i skolan ska överföras. Men det är ett problem att denna information är såpass svårtolkad, och handlar om fel saker. Det för ju med sig att föräldrarna (och den lärare som håller i utvecklingssamtalet) inte riktigt vet var eleven är kunskapsmässigt, vad han/hon behöver arbeta mer med och så vidare. Och då börjar det tappa i betydele.