Thursday, December 08, 2005

Laglorderna och tortyrförbud

Hade han varit vid liv, skulle Guardian-tecknaren David Austin (den mindre smaklösa av tecknarna) varit nöjd. Idag beslutade laglorderna att underkänna bevismaterial som tagits fram under tortyr, genom att gå mot en apellationsdomstols beslut, och skicka tillbaka 8 fall till SIAC. Amnesty kallar det för a momentous decision, och den ledande laglordens uttalande talar för sig självt:
"The principles of the common law, standing alone, in my opinion compel the exclusion of third-party torture evidence as unreliable, unfair, offensive to ordinary standards of humanity and decency and incompatible with the principles which should animate a tribunal seeking to administer justice,"

Fel hanterat kan det förvisso leda till en del ineffektivitet (som en Telegraph-journalist underströk i en BBC-intervju). Det blir upp till domstolen att bedöma om bevis med osäker bakgrund ska accepteras (och det kommer säkert komma något fall där tabloiderna börjar driva opinion mot "domarna som släpper terrorister fria"). Men effektivitet är inte allt - isåfall skulle ingen av rättsstatens principer gå säker. Det hela är därför ett framsteg, både som signal om att tortyr inte accepteras, och som en principiell markering i ett rättssystem utan riktigt testbar konstitutionell rättighetsstadga.

Risken för "outsourcande" av förhör till länder som tillämpar tortyr minskade nog rejält idag.
Se även:

Inslag i Studio ett [RM]

1 comment:

Carina D said...

Det var ett av de basta beslut jag hort om pa lange. Som du sager, nu spelar det ju ingen roll om 'beviset' ar taget i Algeriet... Tank, Bush och Blair far sina egna emot sig hela tiden, snaran dras at, snart maste de inse att deras lekstuga inte funkar langre.