Thursday, May 25, 2006

Mer eller mindre allvarliga notiser (I)

Ett par mer eller mindre allvarliga notiser, efter en tids frånvaro. Uppdateringsfrekvensen kommer vara ojämn fram till åtminstone v24.


  • Facktidningen Universitetsläraren rapporterar att kostnaderna för upploppen mot ungdomsavtalen kostat universiteten ungefär en halv mijon euro. Läs gärna hela intervjun för deras förklaringar till varför just studenter protesterade så mycket.


  • Lordi vann som bekant ESC (en rättmätig näsknäpp). Den som mot förmodan tvivlat på beslutsprocedurers betydelse kan fundera på hur väl bandet skulle klarat sig i det gamla systemet där nationella juries avgjorde. Enligt uppgift till bloggen har de tidigare ställt upp i Finland, bara för att slås ned av juryn där. Mer intressant är dock: Om de finska televoterarna visste att juries avgjorde tävlingen på europanivå, skulle de då rösta fram ett band med Lordis vinstchanser? Schlagerinstitutionalismen är ett outforskat fält.


  • I England pågår en debatt om alternativmedicinens förtjänster. Today Programme (ung P1 Morgon) sände en intressant debatt mellan två läkare häromdagen (kan hämtas här [mp3]). Utläggningen om cancerpatienters överlevnad kontra behandlingar vid Royal Homeopathic Hospital är klart hörvärd. Likaså den mer nyanserade debatten om teoretiskt klarlagda samband och placebo dessförinnan.


  • Snudd på samtidiga tentor i Affärsrätt, Mikroekonomi och Matematisk grundkurs ger låg uppdateringsfrekvens.


  • BBC Broadcasting House (BH) hade i söndags ett inslag om massakern i Beslan som är klart hörvärt. Reportern vandrar runt i de tomma skollokalerna, ser saker - skor, böcker, papper - omkringströdda. I ett klassrum - som han tror ägnats åt historieundervisning - hittar reportern Lenins samlade verk och sovjetiska lagböcker. Byggnaderna är i förfall, och med undantag för antiterrorklotter på tavlorna verkar det ha stått ganska stilla i två år. Programmet BH blandar högt och lågt. Detta inslag (ca 16 minuter in) är sådant som hjälper till att motivera BBC:s existens.
         Podcasten kan hämtas här[mp3] tills BBC tar bort den.


[ping]

No comments: