Monday, November 20, 2006

Absolut abortförbud (nr 5)

Igår trädde lagen i kraft, och Nicaragua blev det femte landet i världen med absolut abortförbud. Tidigare har man bara förnekat kvinnan den bestämmanderätten i snudd på alla situationer. Med den nya lagen riskerar såväl kvinnan som läkaren som genomför aborten upp till sex års fängelse även om kvinnan riskerat att dö om man inte genomförde aborten, eller om graviditeten var följden av en våldtäkt.

Inte så att abortturismen (bl a omnämnd i Guardian) kommer minska genom förslaget. Inte så att det kommer minska antalet illegala, nog ofta osäkra, aborter. Enligt en uppskattning citerad i LA Times utfördes 32 000 sådana i Nicaragua förra året. Ville man göra det säkrare, vore det bättre att gå motsatt väg. Men här handlar det om att ta bort ett undantag, att täppa till ett kryphål som riskerar att överutnyttjas. En extremt snäv undantagsregel som LA Times skriver har utnyttjats av 24 (tjugofyra) kvinnor de senaste tre åren.

Det som känns minst sympatiskt i det hela är vad ett sådant förslag kan säga om det politiska klimatet. Många som anser att abort i grund och botten är moraliskt förkastligt brukar kunna acceptera undantag i just våldtäktsfallen, och där ett förbud vore livshotande. Att förbudet antogs med röstetalen 52-0 i nationalförsamlingen, och att den nyvalde presidenten svängt till förmån för förslaget, antyder nog ganska otrevliga saker om opinionen.

Den till synes enda ljuspunkten (och här får någon latinamerikakunnig gärna komplettera) verkar vara att inte alla ursprungsförslagen gick igenom. Då hade straffskalan gått upp till 30 års fängelse. Finns månne någon Nicaraguansk gren av "papperskonspirationen" Arena berättat om?

----
Andra bloggar om: abort, politik, nicaragua, mänskliga rättigheter
Pingat på intressant.se

No comments: