Wednesday, November 22, 2006

Sena spekulationer kring botar och den materiella knapphetens avskaffande

Såg hos NewScientist att Second Life-spelvärlden invaderats av självkopierande magiska ringar och en kopieringsbot. Det återuppväcker en del gamla frågor om kopieringen, och såklart om vad som händer när den kapitalistiska staten söndervittrat.

Det hela grundar sig i att användarna i världen kan skapa egna saker, inom vissa ramar. Det hade varit möjligt för spelkonstruktörerna att lägga in ett skydd mot självreplikerande saker, men man har valt att lita på användarna. Det är i sig lite intressant att man gör det, men utöver det (och det faktum att NewScientist i använder ett 80-talsuttryck som den ärkekonservative teknofoben Prins Charles återuppväckt) är det först i de sista styckena man hittar något. Det handlar om hur möjligheten att skapa objektskapande (och trafikavlyssnande) objekt förutspås påverka ekonomins struktur:
The incident follows a more controversial episode within Second Life – the release of a program called CopyBot, which can be used to copy any in-world object. CopyBot bypasses the game's in-built copy controls, analysing network communications in order to gather the information needed to replicate an object. As some users make money by selling virtual objects within Second Life, [Aimee] Weber says this program could transform the economy of Second Life from being based on objects to focussing on services.

Jag känner inte till denna Weber, men det låter som en ganska rimlig tolkning, i vart fall om SL varit en verklig värld. Vad det medför för SL:s utbud av objekt kan bli intressant att studera. Min gissning är att man lägger ned en relativt sett lägre arbetsinsats för att skapa saker i SL-världen än man hade gjort på motsvarande kommersiella program eller medieproduktioner i den verkliga världen. Och att man samtidigt sätter ett lägre värde på att det skyddas där än utanför. Men graden av innovation i saker som inte direkt konsumeras kan mycket väl påverkas i den riktning Weber talar om.

En mer intressant variant än CopyBot (CB) hade varit om kopieringsmekanismen bara fungerade för innehavaren av ett objekt. Vad jag förstått kunde CB tolka och spara ned trafik användaren kunde avlyssna. Det nya tänkta programmet - låt oss kalla det BeckerBot (BB) - skulle bara kunna kopiera ett objekt ens figur har i sin ägo ("ägo"), men utan några andra begränsningar. Hur skulle handelsmönstren och de olika marknaderna påverkas av en sådan sak? En gissning är att världen skulle splittras i färre, mindre effektiva marknader, i takt med att skillnaden mellan nya och gamla användare ökar. Om världen är så stor att alla inte känner alla, riskerar en sak främst att överlåtas till någon som man har förtroende för inte kommer kopiera upp den. Med lite reservation för vilken sorts sak det handlar om, såklart (reklam är ett självklart undantag). Hur som helst skulle den teknisk-rättsliga BB-innovationen få en del strukturella effekter.

Men åter till rubriken. Givet att den materiella knappheten avskaffats, vad händer då? Vad skulle en verklighetens CopyBot (som då inte kan kopiera människor eller pengar) göra med ekonomierna? Skulle människorna vara nöjda med varje given uppsättning saker och behovstillfredsställelser? Alla nöjda med den mat de kopierat sig, användande de datorer (anno 2006) de sitter med, och användande de mediciner som finns? Det betvivlar jag. Förutsägelsen för spelvärlden, där man inte ens är fysiskt bunden, låter inte helt orimlig. Så vad skulle komma efter knapphetens upphörande (och statens söndervittrande)? Med ganska stor säkerhet, kanske man skulle kunna säga... knapphet.

(Någon skulle här kunna invända att det är fel att anta att folk inte kommer vara helt nöjda med sin situation eller med hur världen ser ut, när man samtidigt antar att knapphet som sådan kan avskaffas. Det är sant att de två sakerna är svåra att förena. Vilken av premisserna som ska bort lämnas upp till läsaren att bestämma.)

---
Andra bloggar om: , second life, copybot, , institutioner, Marx

Se även:
Economist (060928) - Living a Second Life
Reuters (061114) - Outcry as copybot threatens copy protection
Libertarian in Room 101 hade en gång i tiden ett inlägg där vi debatterade spelvärldar, simuleringar och dynamik. Om någon kan hitta det i WaybackMachine el dyl, säg till.

No comments: